ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

MERSİNDE SERTİFİKALI ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ YAPMAKTAYIZ

Enerji Yöneticisinin Görevleri Nelerdir ?

Enerji Yöneticisinin görevleri aşıdaki gibidir.

 1. Elektrik kullanımında kayıpların önlenmesi ve enerjinin verimli kullanılması,
 2. Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en iyi verimin elde edilmesi,
 3. Sıcak ve soğuk ortamlarda ısı yalıtım ve izolasyonunun standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak ısı kayıplarının en aza indirilmesi,
 4. Atık ısının geri kazanımı,
 5. Otomatik kontrol sisteminin yaygınlaşması ile insan faktörünün en aza indirilmesi ve böyle kayıpların minimize edilmesi,
 6. Enerji arzı sağlayacak girdi maliyetlerinin en aza çekilmesi için malzeme ve ekipman seçiminde hassas olunması,
 7. Makine ve enerji harcayan ekipmanların  enerji verimliliği yüksek olan malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edilmesi,
 8. Enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,
 9. Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,
 10. Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılmasında otomatik kontrol sistemi kullanılarak gün ışığından daha fazla yararlanılması,
 11. Yenilenebilir enerji, ısı pompası  uygulamalarının en uygun haline getirilmesi,